Vis emner under Forside

Du kan få træning og genoptræning, hvis du har været indlagt på sygehus eller er svækket efter sygdom og har brug for at genvinde eller vedligeholde dine funktioner. Horsens Kommune har forskellige tilbud om træning.

 

Læs mere nedenfor.

Genoptræning efter sygehusindlæggelse

Du kan blandt andet visiteres til et ophold på en døgnrehabiliteringsplads i forbindelse med genoptræning efter indlæggelse på et sygehus. Opholdet er tidsbegrænset og træningen tager udgangspunkt i, hvordan du bedst muligt genvinder eller bevarer et værdigt liv og en meningsfuld hverdag. Hvis det er muligt, er du hjemme i weekender og helligdage.

Hvad er en døgnrehabiliteringsplads?
En ophold på en døgnrehabiliteringsplads er et kommunalt tilbud til dig, der har behov for... Under opholdet bor du i afdelingen i en tidsbegrænset periode. Hvis det er muligt, er du hjemme i weekender og helligdage. Under forløbet afholdes løbende målmøder, som tager udgangspunkt i de mål, vi i fællesskab opstiller og samarbejder om at nå.

Hvilke aktiviteter og træningsformer indgår blandt andet?

  • Dagligdags aktiviteter - morgentoilette, madlavning, oprydning, spise mv.
  • Hold- og individuel træning - f.eks. håndtræning og gymnastik.
  • Træning af mentale funktioner - hukommelse, brug af iPad, kalender mv.
  • Fysisk træning i træningssal - styrke, balance, kondition.
  • Sociale aktiviteter - spil. gåture, udflugter mv.
  • Hjemmetræning efter behov.

Hvilke forventninger stilles til mig?
Vi forventer, at du i videst muligt omfang selv varetager de dagligdagsfuntioner, som du er i stand til. Eksempelvis selv står op, klarer morgentoilette og møder op til træning.

Praktiske oplysninger
Du får din egen stue med egen forgang, bad og toilet. Du er velkommen til at indrette din stue med personlige genstande, så som billeder, blomster mm., som kan være med til at skabe hygge og tryghed.

Pris
Der er egenbetaling for ophold jævnfør gældende takster.

Transport
Du skal selv sørge for og betale for transport til og fra opholdet.

Hvor finder jeg Døgnrehabiliteringsafdelingen?
Langmarksvej 85 G
8700 Horsens

Døgnrehabiliteringsafdelingen er en del af Vital Horsens - Centrum for Sundhed og Træning.

Kontaktoplysninger

Kontakt os på tlf.: 76 29 37 99. Telefonen besvares døgnet rundt.
Vi beder dog om "arbejdsro" i følgende tidsrum:
7.30-9.30
11.30-12.30
17.30-19.00

Træning efter sygdom og svækkelse

Har du svært ved at klare dine daglige gøremål, fordi du har været syg eller er svækket, kan du få tilbud om træning, uden du har været på sygehus.

Du skal søge om træning. Dine pårørende eller din læge kan også hjælpe dig med at søge. Når vi har modtaget din ansøgning, vil visitator kontakte dig for at aftale et besøg i dit hjem for en samtale om dit træningsbehov. Når du er visiteret til træning, henvises du til Vital Horsens, hvorfra du vil blive indkaldt.

Vedligeholdelsestræning

Vedligeholdelses træning er henvendt dig med nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. Vedligeholdende træning gives som oftest i forlængelse af et genoptræningsforløb. Træningen tilbydes ud fra en faglig vurdering af din samlede situation i samarbejde med dig. Formålet er at hjælpe dig med at fastholde det funktionsniveau, der er opnået ved genoptræningen.


Indholdsansvarlig Anne  Buch, abu@horsens.dk