Vis emner under Forside

Du kan søge om støtte til køb af handicapegnet bil jvf. Servicelovens § 114, hvis din varige funktionsnedsættelse i væsentlig grad vanskeliggør dine muligheder for at færdes, opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse.

For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Indholdsansvarlig Birgitte Møller Laursen, bml@horsens.dk