Vis emner under Forside

Personlige hjælpemidler

Hvis du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan du få støtte til hjælpemidler. Det drejer sig om hjælpemidler, som:

 • I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
 • I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse
 • Er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv

Afhængigt af funktionsnedsættelsens karakter kan hjælpemidlet gives som:

Tildeling, f.eks. ortopædisk fodtøj/indlæg, kompressionsstrømper, støtte-korsetter, arm- og benproteser.

Udlån, f.eks. kørestole, rollatorer, badebænke, toiletforhøjere, plejesenge.

Tilskud, f.eks. injektions- og testmaterialer til blodsukkermåling og stomimaterialer.

Kropsbårne hjælpemidler

Mange hjælpemidler leveres ikke fra hjælpemiddeldepot, men tildeles som et personligt kropsbårent hjælpemiddel. De bliver fremstillet specielt af leverandører, og i den forbindelse vil der muligvis være behov for, at du får hjælp til kørsel til og fra denne leverandør, hvis ikke du selv er i stand til at transportere dig.

Kropsbårne hjælpemidler kan være:

 • Kompressionsstrømper
 • Urinvejs- og stomihjælpemidler
 • Ortopædiske indlæg og sko
 • Parykker
 • Arm- og benproteser
 • Brystproteser
 • Bandager, støttekorsetter og skinner

Diabeteshjælpemidler
Lider du af diabetes 1 eller 2 kan du få bevilget behandlings- og testmaterialer.

Du kan henvende dig direkte med ansøgning, eller ansøge via læge eller sygehus. Når vi modtager henvendelse fra dig selv, indhenter vi oplysninger fra din egen læge, om hvilken behandling der kræves.

Når du bevilges støtte til testmaterialer, modtager du en skriftlig bevilling til dig selv.

Herefter modtager du et velkomstbrev fra leverandøren.

Frit valg af hjælpemiddel
Du har efter reglerne i Servicelovens § 112 lov til at vælge et andet hjælpemiddel end det, Horsens Kommune bevilger.

Ønsker du at benytte dig af den mulighed, skal du være opmærksom på følgende:

 • Du får en skriftlig bevilling fra Horsens Kommune, der indeholder de faglige krav, der er til hjælpemidlet samt pris på det hjælpemiddel, som Horsens Kommune kan levere.
 • Du skal så selv undersøge det alternativ til hjælpemidlet, som du gerne vil anskaffe.
 • Det valgte hjælpemiddel skal opfylde de krav, som Horsens Kommune har anført i bevillingen. Du har selv ansvaret for at sikre dette.
 • Du skal selv afholde de udgifter, du får, hvis transporten er længere til din ønskede leverandør end til kommunens.
 • Hvis der er lang leveringstid på det hjælpemiddel, du ønsker at købe, kan du ikke regne med, at Horsens Kommune leverer et andet i ventetiden.

Se kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler.

Hvordan skal du søge om hjælp?

Handicap- og Ældrerådgivningen har oprettet et rådgivningsteam, der skal gøre det lettere for dig at få råd og vejledning i forhold til helt konkrete problemstillinger omkring nedsat funktionsniveau. Rådgivningsteamet tager imod henvendelser fra borgere, der ikke allerede har en sagsbehandler, og samarbejdspartnere, som har brug for råd og vejledning.

Du kan sende en ansøgning til Handicap og Ældrerådgivningen. Ansøgningen vil blive vurderet af en sagsbehandler, der kontakter dig, hvis der er behov for yderligere oplysninger eller et hjemmebesøg hos dig. En række ansøgningsskemaer kan findes på selvbetjeningssiden, som kan vælges fra hjemmesidens forside.

Sagsbehandleren træffer afgørelse om din berettigelse til hjælp og iværksætter hjælpen. 

Yderligere oplysninger kan fås hos Handicap og Ældrerådgivningen


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Indholdsansvarlig Birgitte Møller Laursen, bml@horsens.dk