Vis emner under Forside

Du kan få bevilget et nødkald afhængigt af karakteren af din funktionsnedsættelse. Formålet med et nødkald er, at du, i akutte situationer, kan tilkalde den nødvendige hjælp fra hjemmeplejen.

Nødkald bevilges efter en konkret individuel vurdering, hvor følgende indgår:

  • At du har udtalt faldrisiko og er ude af stand til at rejse dig ved egen hjælp
  • At du har akutte eller kroniske lidelser, og er ude af stand til at tilkalde hjælp på anden måde
  • Du skal ønske og acceptere, at der opsættes nødkaldeanlæg
  • Du skal kunne anvende og forstå brugen af nødkaldet
  • Du skal acceptere, at der sker udskiftning af låsecylindre – eller opsætning af nøglerør/boks

Se kvalitetsstandard for nødkald.

Hvordan får du hjælp?

Du skal henvende dig til hjemmesygeplejen i dit lokale sundhedscenter. Sygeplejersken vil da udarbejde ansøgning til sagsbehandleren i Handicap og Ældrerådgivningen.

Har du ikke kontakt med hjemmesygeplejen kan du i stedet henvende dig til Rådgivningsteamet, der vurderer om du kan bevilges nødkald.

Du kan også sende en ansøgning til kommunen. Ansøgningen vil blive vurderet af en sagsbehandler, der kontakter dig, hvis der er behov for yderligere oplysninger eller et hjemmebesøg hos dig. Sagsbehandleren træffer afgørelse om din berettigelse til hjælp og iværksætter hjælpen.

Yderligere oplysninger kan fås hos Handicap og Ældrerådgivningen.


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Indholdsansvarlig Birgitte Møller Laursen, bml@horsens.dk