Vis emner under Forside

Forbrugsgoder omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug.

Hvis kommunen skal hjælpe dig med anskaffelse af et forbrugsgoder skal det, på samme måde som et hjælpemiddel, i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne, og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller være nødvendigt for at du kan udøve et erhverv.:

Forbrugsgoder omfatter eksempelvis:

  • 3 hjulede elkøretøjer
  • 3 hjulede cykler

Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo f.eks. almindelige stole, borde, senge, telefoner, Tv-apparater, computer mv.

Hjælpen omfatter kun udgifter til køb af forbrugsgoder, der koster mere end 500 kr. Hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt.

Se kvalitetsstandard for forbrugsgoder.

Hvordan skal du søge om hjælp?

Du skal sende en ansøgning til Handicap og Ældrerådgivningen. Ansøgningen vil blive vurderet af en sagsbehandler, der kontakter dig, hvis der er behov for yderligere oplysninger eller et hjemmebesøg hos dig. Sagsbehandleren træffer afgørelse om din berettigelse til hjælp og iværksætter hjælpen.

Yderligere oplysninger kan fås hos Handicap og Ældrerådgivningen.


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Indholdsansvarlig Birgitte Møller Laursen, bml@horsens.dk