Vis emner under Forside

Et ophold på en Akutplads er et tilbud til dig, der har akut behov for tættere observation, pleje, behandling og træning.

Vores Akutpladser er døgndækket af sygeplejersker med brede sygefaglige kompetencer. Desuden har vi fysio- og ergoterapeuter tilknyttet. Akutpladserne modtager borgere 24 timer i døgnet.

  Formålet med en akutplads

  • at du kommer over den akutte tilstand og kan klare dig i dit eget hjem igen
  • at forebygge, at du indlægges på et hospital
  • at afkorte et hospitalsophold, hvis du er indlagt.

Hvad indeholder en akutplads?

 • observation af din almene tilstand ifm. med f.eks. væskemangel, infektion og medicinændringer.
 • genoptræning af dine kræfter med mad og væske.
 • observation og træning af dine daglige færdigheder.
 • observation og vejledning i brug af hjælpemidler.
 • aftaler for hjælp i hjemmet fremover.

Hvor længe varer et ophold?

Et ophold på en akutplads varer højst 14 dage og afsluttes, når din behandlingsplan er udført og de opstillede mål for indsatsen er nået.

Hvordan henvises jeg til en akutplads?

Du kan henvises til en akutplads enten via praktiserende læge, sygehuset, hjemmesygeplejen eller Handicap og Ældrerådgivningen.

Hvor findes akutpladserne?

Akutpladserne er på Vital Horsens Langmarksvej 85 i Horsens.

Betaling og kørsel


Der er egenbetaling for et akutophold efter gældende takster. Du skal selv sørge for og betale for transport til og fra opholdet.
For yderligere oplysninger kontakt

Akutplads

Daglig leder: 
Stella Jónsdóttir
Tlf: 76 29 37 69
E-mail: sssjo@horsens.dk

 
Indholdsansvarlig Anne Buch, abu@horsens.dk