Vis emner under Forside

Du kan få sygepleje i hjemmet eller på sygeplejeklinikken, hvis du har behov for det

 

 

Hvad kan hjemmesygeplejen hjælpe mig med?

  • Medicinhåndtering
  • Varetagelse af intravenøs væskebehandling og antibiotikabehandling  
  • Behandling, undersøgelse samt oplæring til selv at kunne varetage opgaver ifm. f.eks.sårbehandling, pleje af stomi/katheter og sukkersyge.  
  • Bevilling af hjælpemidler til inkontinens - f.eks. bleer og bind.        

Hvor foregår hjemmesygeplejen?

Sygeplejen foregår, som udgangspunkt, i én de 6 sygeplejeklinikker, som ligger forskellige steder i kommunen. Du har mulighed for at komme i den klinik, som passer dig bedst enten i forhold til din bopæl eller evt. i forhold til din arbejdsplads.Sygeplejen kan også foregå hjemme hos dig. I de tilfælde er det sygeplejersken, der sammen med dig vurderer, hvad der er mest hensigtsmæssigt.

Hvad koster det?

Hjemmesygepleje gratis.

Dog er der egenbetaling på:

  • medicin
  • visse former for hjælpemidler.

Hvordan får jeg hjemmesygepleje?

Du skal visiteres til hjemmesygepleje, evt. på henvisning fra praktiserenede læge, eller fra hospitalsafdeling, ambulatorium eller speciallæge.

Hvordan får jeg kontakt til hjemmesygeplejen

Kontakt hjemmesygeplejen 76 29 70 60
Mandag til fredag i tidsrummet 8.00 - 15.00 

Udenfor dette tidsrum
Kun helt akutte henvendelser bliver viderestillet til den relevante hjemmesygeplejerske
Kontakt Servicecentret 76 29 28 00
Mandag til torsdag 07.45-15.30 og fredag 07.45-13.45

Udenfor Servicecentrets åbningstid kontaktes Service og Beredskab på tlf. 76 29 27 70, som omstiller til hjemmesygeplejen.

 

Vi har desuden 7 akutpladser på Vital Horsens.


s om tilbud til borgere med sår

Horsens Kommunes tilbud til borgere med sår

Læs vejledningen om kompressionsstrømper

Kompressionsstrømpe

 


 For yderligere oplysninger kontakt

Hjemmesygeplejen Ceres

Tlf : 76 29 70 60
Telefontid: Hverdage 08.00-15.00
E-mail: SundhedscenterHorsens@horsens.dk 

Daglig leder:
Annegrethe Feldborg Christensen
Tlf: 76 29 28 08
E
-mail: afc@horsens.dk

Hjemmesygeplejen Lindehøj

Tlf : 76 29 70 60
Telefontid: Hverdage 08.00-15.00
E-mail: SundhedscenterHorsens@horsens.dk

Konstitueret daglig leder:
Mette Justesen Nielsen
Tlf: 76 29 37 27
E-mail: just@horsens.dk

Hjemmesygeplejen Søndergården

Tlf : 76 29 70 60
Telefontid: Hverdage 08.00-15.00
E-mail: SundhedscenterHorsens@horsens.dk

Funktionsleder for hjemmesygeplejen:
Jeanette Blicher Rumph
Tlf: 76 29 70 75
E-mail:jru@horsens.dk

Indholdsansvarlig Anne  Buch, abu@horsens.dk