Vis emner under Forside

Du kan få hjælp til madservice, hvis du, der efter en individuel vurdering, midlertidig eller varig, har vanskeligt ved eller er ude af stand til at tilberede den varme mad.

For at du kan få hjælp til madservice forudsættes det, at

  • der ikke kan kompenseres ved et hjælpemiddel eller træning af fysiske færdigheder.
  • du ikke har andre i husstanden, der kan udføre opgaven eller hente mad i nærliggende center.

Hvad består hjælpen i?

Vakuumpakket mad leveres en til to gange ugentlig. Der leveres til min. 3 og max. 7 dage af gangen.

Opvarmning, anretning samt oprydning er ikke en del af indsatsen. Hvis du ikke selv kan varme maden op, kan du få hjælp til opvarmning af maden enten til middag eller til aften.

Hvordan foregår betaling?

Der udsendes regning en gang om måneden, 2 måneder bagud. Hvis du er pensionist, vil betalingen foregå via træk i din pension. Hvis du ikke er pensionist vil du i stedet få tilsendt en regning, der kan betales via PBS.

Hvordan afbestiller og tilmelder jeg?

Afbestilling og bestilling skal ske dagen før leveringen, inden kl. 12. 

Du skal selvfølgelig ikke betale for den mad, du afbestiller. Beløbet bliver trukket fra din regning efterfølgende måned.

Hvis du kommer på sygehuset, beder vi dig om ved indlæggelsen og udskrivningen at give besked til leverandøren.Mad og måltid

Med fokus på råvarernes høje kvalitet og medarbejdernes faglige kompetencer indenfor ernæring, arbejder vi hver dag med at tilberede og levere mad, der tilgodeser dine behov for sund ernæring.

Horsens Kommune tilbereder en veltillavet og ernæringsrigtig kost, der tager individuelle hensyn ud fra principperne i "Mad i Fokus".

For at sikre du får den bedst mulige oplevelse med sund og ernæringsrig kost, arbejder vi ud fra, at:

  • Der dufter af mad forud for måltidet, - det skærper appetitten.
  • Du inddrages i menuplanlægningen og deltager i madlavningen.
  • Maden på plejehjem følger årstiderne har smag samt ernæringsrigtig og god kvalitet.
  • Medarbejderne spiser med, så de kan inspirere dig til at spise mere og bidrage til at skabe en hyggelig stemning. 


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

MAD OG MÅLTID

Funktionsleder:
Anette Elise Pedersen
Tlf.: 76 29 37 67
E-mail: aepe@horsens.dk

 

 
Indholdsansvarlig Anne Buch, abu@horsens.dk