Vis emner under Forside
Socialt og sundhedsfremmende arbejde

Horsens Kommune yder via §18-puljen økonomisk støtte til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde. Baggrunden er Lov om Social Service § 18.

Loven indeholder bestemmelser om, at alle regioner og kommuner skal:

 • Yde økonomisk støtte til lokale frivillige organisationer på det sociale og sundhedsfremmende område via et statsligt bloktilskud
 • Tage initiativ til at organisere samarbejdet
 • Følge op på virkningerne af bestemmelserne


Ordlyden af §18 i Lov om Social Service er:

 • §18: Kommunen samarbejder med frivillige sociale organisationer og foreninger
 • Stk. 2: Kommunen afsætter årligt et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde
 • Stk. 3: Rammerne for samarbejdet fastlægges i den enkelte kommune
 • Stk. 4: Socialministeren fastlægger retningslinjer for kommunens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning.

Loven lægger op til, at der ud fra lokale forhold inddrages selvejende institutioner, foreninger, organisationer, beboerrådgivere og afdelingsbestyrelser og at der laves boligsocial indsats. Samspillet med de frivillige sociale foreninger skal ske med respekt for det frivilliges egenart og styrke.

Nærmere information om §18-puljen og rådgivning i forhold til denne, samt ansøgningsfrister og skemaer kan findes på www.horsenssundby.dk under frivillighed.

Kontaktperson er: Leder af Horsens Sund By, Inge Kristiansen på tlf.: 76 29 70 29.

Horsens Kommunes Frivillighedspolitik

Byrådet har i 2015 vedtaget en Frivillighedspolitik for Horsens Kommune. Formålet er at styrke samarbejdet mellem kommunen og frivillige foreninger på det sociale og sundhedsfremmende område. Politikken fastlægger rammerne for samarbejdet, herunder kriterier for økonomisk støtte fra §18-puljen til frivillige socialt arbejde, og tydeliggør målene for samarbejdet. Målene er bl.a. at øge mangfoldigheden af frivillige sociale og sundhedsfremmende tilbud til de mest udsatte mennesker i samfundet, at give frivillige foreninger de bedst mulige betingelser af arbejde under samt tiltrække flere borgere til de frivillige foreninger.


Horsens Kommunes Frivillighedspolitik for det sociale og sundhedsfremmende område bygger på følgende værdier:

 • Åbenhed
 • Dialog
 • Samarbejde

Frivillighedspolitikken bygger desuden på den opfattelse, at det frivillige sociale arbejde udgør en væsentlig aktør i fornyelse af velfærdssamfundet, fordi det rummer:

 • Et socialt engagement
 • Evne til at opbygge fællesskaber og
 • Andre muligheder end det offentlige

Hent Horsens Kommunes Frivillighedspolitik. Alle foreninger og grupper, der modtager støtte fra §18-puljen, inviteres til at deltage i Det Folkelige Forums seminarer. Det Folkelige Forum er et inspirations- og samarbejdsnetværk for 130 frivillige foreninger på det sociale og sundhedsfremmende område. Netværket afholder årligt 4 seminarer samt et årligt døgnseminar. Horsens Sund By er tovholder for netværket.

Nærmere information om Det Folkelige Forum på www.horsenssundby.dk
Kontaktperson er: Borgerkonsulent Jesper Nielsen tlf. 76 29 36 75.


 
Indholdsansvarlig Jesper Nielsen, ssjn@horsens.dk