Vis emner under Forside

Vi løfter i flok i Horsens Kommune. Mange frivillige hjælper med at skabe fællesskab og en dagligdag fyldt med gode oplevelser for borgere med særlige behov på kommunale institutioner.

Bliv frivillig i Horsens Kommune

Vil du være ”en del af flokken?” Flere frivillige er nemlig altid meget velkomne. Det kan f.eks. være som:

 • frivillig på aktivitetscentre
 • besøgsven på et plejecenter
 • IT vejleder på det lokale bibliotek eller ældredatastue
 • turledsager for voksne udviklingshæmmede
 • klubhjælper for unge for særlige behov
 • caféfrivillig på værested for sindslidende
 • hjælper på værested for socialt udsatte
 • igangsætter i selvhjælpsgrupper
 • frivillig i skoler og børnehaver
 • Frivillig til kulturelle arrangementer
 • Hjælp til nyankomne flygtninge (se folder over opgaver her

Som frivillig gør du sammen med andre frivillige en forskel for andre mennesker, samtidigt med at du udvikler dig selv. De kommunale institutioner giver den nødvendige introduktion til opgaverne. Frivilliges indsats er et værdifuldt supplement til Horsens Kommunes lovpligtige indsats (jf. Horsens Kommunes frivillighedspolitik). 

Hvis du ønsker at være frivillig på en kommunal institution, er du velkommen til at tage kontakt til en institution i dit lokalområde. Du kan også tage kontakt til Horsens Sund By, som er indgangen til frivilligt socialt arbejde i Horsens Kommune. Her finder du portalen Jobs i den frivillige verden, hvor kommunale institutioner og frivillige sociale foreninger efterlyser frivillige til konkrete opgaver. 

Du er også velkommen til at kigge forbi Sund By Butikken på Åboulevarden 52 i Horsens for en nærmere samtale om mulighederne for dig som frivillig.

 

Støtte til socialt og sundhedsfremmende arbejde - §18 

Horsens Kommune yder via §18-puljen økonomisk støtte til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde. Baggrunden er Lov om Social Service § 18. 
Indholdsansvarlig Jesper Nielsen, ssjn@horsens.dk