Vis emner under Forside

Aktiviteterne på Tamdrup Plejecenter har fokus på nærvær, oplevelser og livskvalitet for den enkelte beboer og beboergruppen som helhed.

Vi har en bred palette af aktiviteter - alt lige fra gymnastik, ugentlige skubbeture og busture ud af opleve og nyde landskabet til eftermiddage i musikkens tegn samt hyggelige aftner med mad tilberede i beboernes fælleskøkkener.

 

Vi inddrager i høj grad frivillige til at stå for eller sammen med aktivitetsmedarbejderen at lave aktiviteter for beboerne. Her er pårørende også meget velkomne til at komme og give en hånd med og være sammen med beboerne. 

 

Eksempler på aktiviteter:

  • Stolegymnastik - siddendegymnastik
  • Skubbehold - tur i el-drevne kørestole
  • Tirsdagsbustur - bustur ud i det blå
  • Madlavningsaften - 6 frivillige laver dejlig mad
  • Sangeftermiddag - der synges og spilles
  • Besøg af børnehaven - 15 børn besøger beboerne

Vores må med aktiviteterne er at øge beboernes livskvalitet, at de er fælles om noget og oplever noget sammen og bliver stimuleret både socialt, intellektuelt og kropsligt.

 

Det forventes, at deltagerne er villige til at bidrage til fællesskabet på det niveau, som de magter og er i stand til.

Derudover forventes der god opførsel samt respekt og rummelighed for hinandens holdninger, meninger og forskelligheder.

 

Aktiviteterne som Aktivitetsafdelingen står for, foregår formiddag, eftermiddag og aften samt i nogle weekender. Herudover vil der være andre aktiviteter døgnet rundt, som plejepersonalet, pårørende og frivillige varetager i det omfang der er mulighed for det.

.

For yderligere oplysninger kontakt

Tamdrup

Silkeborgvej 245
8700 Horsens
Tlf.: 76 29 78 00
E-mail: VitalHorsens@horsens.dk

Aktivitetsmedarbejder:

Anne Marie Malling Eriksen
Mobil:  51 48 72 61
E-mail: ae@horsens.dk

 

 

Indholdsansvarlig Anne  Buch, abu@horsens.dk