Vis emner under Forside

Som nye beboer på Tamdrup centeret er det vigtigt, du føler dig tryg. Sammen med personalet finder du ud af, hvad du har behov for hjælp og støtte til. Vi hjælper dig med praktiske gøremål og yder omsorg døgnet rundt.

Det er vigtigt for os, at du har indflydelse på din egen hverdag. Du skal have det godt hos os, og det er vores hensigt, at du i størst mulig omfang bevarer den dagligdag, du ønsker, og varetager det, du er i stand til.

Vi har er et ønske om, at Tamdrup plejecenter er et sted, hvor vi kan skabe en fælles hverdag sammen, og hvor samspillet mellem dig og vore medarbejdere danner grundlag for velvære i dagligdagen.

Personalets arbejde afspejler værdierne "helhed, respekt, kvalitet og resultat", hvor tillid, samarbejde, ærlighed, ansvarlighed og engagement er et centralt udgangspunkt i det daglige arbejde. 

  • Vi er et engageret personale, der på forskellig vis hjælper dig til en aktiv hverdag, hvor du har stor indflydelse
  • Du involveres i eget liv, hvor vi sammen tilrettelægger plejen ud fra dine mål, således at dine ressourcer og handlefærdigheder vedligeholdes og udvikles med hensigt på at styrke din livskvalitet.
  • Vi arbejder med moderne teknologiske hjælpemidler. De teknologiske hjælpemidler er udviklet specielt til personlig pleje og til rengøring. De anvendes hos de beboere, hvor det giver mening for den enkelte og kan være med til, at du får en oplevelse af at være mere selvhjulpen.
  • Vi vægter dialog og samarbejde med dig og dine pårørende højt. Livet fortsætter, når du flytter på plejehjem. De nære relationer vil altid være vigtige i det gode samarbejde omkring pleje og omsorg.

Se film om Tamdrup Centret

På Tamdrup har vi aktiviteter, som skal være med til at højne din livskvalitet.

Aktiviteter i plejeboliger

Aabent aktivitetscenter 


For yderligere oplysninger kontakt

Tamdrup Centret

Silkeborgvej 245, Lund
8700 Horsens
Tlf.: 76 29 78 00
E-mail: SundhedscenterHorsens@horsens.dk

Daglig leder:
Nina Petersen
Tlf.: 76 29 78 01
E-mail: npe@horsens.dk

Indholdsansvarlig Anne Buch, abu@horsens.dk