Vis emner under Forside

Daghjemmet Præsthøjgården giver mulighed for, at du sammen med andre borgere og personale kan deltage i en hverdag med vedligeholdende træning, aktiviteter i og uden for huset samt i socialt samvær i en hyggelig og rar atmosfære.

 

At komme i daghjemmet på Præsthøjgården skal bringe glæde og indhold i den enkelte borgers hverdag.

I trygge rammer vægter vi hverdagslivets betydning, struktur, nærvær og meningsfulde aktiviteter.Vi kan tilbyde et fællesskab med nærvær, omsorg og pleje.


I vores daghjem er der mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter i samvær med andre. Aktiviteterne tilpasses så vidt muligt din formåen og har til formål at røre både krop og sind.

Eksempler på aktiviteter:

 • Sang og musik
 • Motion
 • Oplæsning
 • Årstidsbestemte aktiviteter
 • Hverdagsaktiviteter, som borddækning e.t.c.
 • Ture ud af huset
 • Bagning
 • Forskellige arrangementer
 • Banko

Daghjemmet har åbent:

Mandag-fredag kl. 9.00-15.00

Du kan komme 2 - 5 dage om ugen. Dagene aftaler vi ved hjemmebesøg inden opstart.

Et daghjemstilbud indeholder transport til og fra daghjemmet med Service og Beredskabs busser. Du bliver hentet hjemme og hjælpes ind i din bolig ved hjemkomst

Vores daghjem består af:

 • fælles spisestue/opholdsrum
 • hvilerum med plads til 12 senge
 • hvilestole i vores opholdsrum
 • 2 baderum
 • stort badeværelse med loftlift.

Til daghjemmet hører en stor terrasse og der er mulighed for at benytte Præsthøjgårdens andre fællesarealer


Vi tilbyder en hverdag, som højner livskvalitet gennem et trygt og overskueligt miljø med aktiviteter, træning, struktur og samvær og pleje.

Indsatsen skal i et tæt samarbejde med samarbejdspartnere og pårørende bevarer færdigheder, så den enkeltes livskvalitet og identitet styrkes, samt modvirke isolation, så borger kan forblive i eget hjem længst muligt.

For yderligere oplysninger kontakt

Præsthøjgården

Ternevej 66
8700 Horsens
Tlf: 76 29 49 72
E-mail: SundhedscenterHorsens@horsens.dk

Daglig leder:
Connie Bang Nielsen
Tlf: 76 29 49 72
E-mail: sscn@horsens.dk

 
Indholdsansvarlig Jane  Dyrberg, ssjdb@horsens.dk