Vis emner under Forside
Dagligdagen er tilrettelagt med udgangspunkt og respekt for dit behov. Vores personale skaber derfor mulighed for, at du kanveksle mellem privatliv og fællesskab. 

Vi giver en omsorgsfuld og nærværende pleje, så du kan bevarer flest mulige selvstændige funktioner i dit nye hjem.

  • Vi er et engageret personale, der på forskellig vis hjælper dig til en aktiv hverdag, hvor du har stor indflydelse
  • Du involveres i eget liv, hvor vi sammen tilrettelægger plejen ud fra dine mål, således at dine ressourcer og handlefærdigheder vedligeholdes og udvikles med hensigt på at styrke din livskvalitet.
  • Vi arbejder med moderne teknologiske hjælpemidler. De teknologiske hjælpemidler er udviklet specielt til personlig pleje og til rengøring. De anvendes hos de beboere, hvor det giver mening for den enkelte og kan være med til, at du får en oplevelse af at være mere selvhjulpen.
  • Vi vægter dialog og samarbejde med dig og dine pårørende højt.
  • Livet fortsætter, når du flytter på plejehjem. De nære relationer vil altid være vigtige i det gode samarbejde omkring pleje og omsorg.

Se film om Præsthøjgården

På Præsthøjgården har vi følgende aktiviteter, som skal være med til at højne din livskvalitet:

Aktiviteter i plejeboliger

Åbent aktivitetscenter

Daghjem


For yderligere oplysninger kontakt


Ternevej 66,
8700 Horsens

Tlf: 76 29 28 00
E-mail: SundhedscenterHorsens@horsens.dk

Daglig leder: 
Helle Thomsen
Tlf.: 76 29 49 64
E-mail: sshth@horsens.dk 

Afdeling F-parterre

Ternevej 66,
8700 Horsens
Tlf.: 76 29 28 00
E-mail: SundhedscenterHorsens@horsens.dk

Daglig leder: 
Connie Bang Nielsen
Tlf.: 76 29 49 72
E-mail:sscn@horsens.dk

Afdeling F stuen
Ternevej 66,
8700 Horsens

Tlf.: 76 29 28 00
E-mail: SundhedscenterHorsens@horsens.dk

Daglig leder: 
Heidi Bie
Tlf.: 76 29 49 58
E-mail: hbi@horsens.dk

Indholdsansvarlig Anne  Buch, abu@horsens.dk