Vis emner under Forside

 

  • Vi er et engageret personale, der på forskellig vis hjælper dig til en aktiv hverdag, hvor du har stor indflydelse.
  • Du involveres i eget liv, hvor vi sammen tilrettelægger plejen ud fra dine mål, således at dine ressourcer og handlefærdigheder vedligeholdes og udvikles med hensigt på at styrke din livskvalitet.
  • Vi arbejder med moderne teknologiske hjælpemidler. De teknologiske hjælpemidler er udviklet specielt til personlig pleje og til rengøring. De anvendes hos de beboere, hvor det giver mening for den enkelte og kan være med til, at du får en oplevelse af at være mere selvhjulpen.
  • Vi vægter dialog og samarbejde med dig og dine pårørende højt.
  • Livet fortsætter, når du flytter på plejehjem. De nære relationer vil altid være vigtige i det gode samarbejde omkring pleje og omsorg.

Se film om Lindehøj Centret

På Plejecenter Lindehøj har vi følgende aktiviteter, som skal være med til at højne din livskvalitet:

Aktiviteter i plejeboliger

Åbent aktivitetscenter

Se vores velkomstfolder her:


For yderligere oplysninger kontakt

Lindehøj Centret

Nørrebakken 1
8700 Horsens
Tlf: 76 29 28 00
E-mail: SundhedscenterHorsens@horsens.dk

Daglig leder:
Lotte Ahm Nielsen
Tlf.: 76 29 37 63
E-mail: lani@horsens.dk 

 

Indholdsansvarlig Anne Buch, abu@horsens.dk