Vis emner under Forside

I aktiviteten på Gefionshave ønsker vi at møde vores beboere med et anerkendende menneskesyn, her er alle relationer ligeværdige, dog ikke nødvendigvis jævnbyrdige.

Hos os har vi en bred vifte af aktivitetstilbud, hvor vi stræber efter at tilgodese alles behov, ligesom vi forsøger at skabe balance mellem udfordring og niveau i aktiviteten.

Vi er heldige at have mange aktive frivillige og pårørerende, de skaber oplevelser og glæde for hjemmets beboere. Vores brede vifte af tilbud er mulig, grundet deres aktive deltagelse, det giver en følelse af samhørighed og vedligeholdelse af ressourcer.

Af eksempler på aktiviteter, som vi tilbyder på Gefionshave, kan nævnes:

  • Bevægelse
  • Busture
  • Blomsterbinding
  • Mandeklub
  • Musikarrangementer, julemarked, sommerfest og fællesbrunch
Aktiviteterne som Aktivitetsafdelingen står for, foregår formiddag, eftermiddag og aften samt i nogle weekender. Herudover vil der være andre aktiviteter døgnet rundt som plejepersonalet, pårørende og frivillige varetager i det omfang, der er mulighed for det.

For yderligere oplysninger kontakt

Gefionshave

Sønderbrogade 74 B
8700 Horsens
Tlf.: 76 29 28 00
E-mail: VitalHorsens@horsens.dk

Aktivitetsmedarbejder
Ivanna Larsen
Mobil: 51 72 47 08 og 40 32 98 38
E-mail: ivl@horsens.dk

Indholdsansvarlig Anne  Buch, abu@horsens.dk