Vis emner under Forside

Gedvedhus er et hjemligt og hyggeligt sted, som danner rammen for trivsel, aktiviteter og samvær. Hos os oplever du et trygt miljø præget af respekt, omsorg, tillid og udvikling.

Livet på Gedvedhus er kendetegnet ved at vi sammen skaber en meningsfuld hverdag, hvor du oplever en høj grad af selvbestemmelse. Vi bor i lyse og venlige rammer, og det er vigtigt for os, at både du og dine pårørende føler sig hjemme. 
  • Vi er et engageret personale, der på forskellig vis hjælper dig til en aktiv hverdag, hvor du har stor indflydelse.
  • Du involveres i eget liv, hvor vi sammen tilrettelægger plejen ud fra dine mål, således at dine ressourcer og handlefærdigheder vedligeholdes og udvikles med hensigt på at styrke din livskvalitet.
  • Vi arbejder med moderne teknologiske hjælpemidler. De teknologiske hjælpemidler er udviklet specielt til personlig pleje og til rengøring. De anvendes hos de beboere, hvor det giver mening for den enkelte og kan være med til, at du får en oplevelse af at være mere selvhjulpen.
  • Vi vægter dialog og samarbejde med dig og dine pårørende højt.
  • Livet fortsætter, når du flytter på plejehjem. De nære relationer vil altid være vigtige i det gode samarbejde omkring pleje og omsorg.

Se film om Gedvedhus

På Gedvedhus har vi følgende aktiviteter, som skal være med til at højne din livskvalitet:

Aktiviteter i plejeboliger

Åbent aktivitetscenter


For yderligere oplysninger kontakt

Gedvedhus

Kirkevej 5
8751 Gedved
Tlf: 76 29 18 80
E-mail: SundhedscenterHorsens@horsens.dk

Daglig leder:
Henrik Brandt
Tlf: 76 29 18 90
E-mail  hebr@horsens.dk

Indholdsansvarlig Lydia Sommer, sslyh@horsens.dk