Vis emner under Forside

På Plejecenter Egebakken stiler vi mod en hverdag, hvor tryghed og tillid er det bærende punkt. Den relation, vi opbygger med dig og dine pårørende, er afgørende for, hvordan hverdagen på Egebakken udformer sig. 

Som ny beboer på Egebakken er det vigtigt du føler dig tryg. Du finder ud af, sammen med plejepersonalet, hvad du har behov for hjælp og støtte til. Vi har hos os personale hele døgnet til at give omsorg og hjælpe med praktiske gøremål.  

Vi ønsker du har det godt på Egebakken, og at du i størst muligt omfang bevarer den dagligdag, du ønsker og varetager de opgaver, du er i stand til.

Fællesskab er afgørende for en god og tryg hverdag. 

Egebakken danner rammen om aktivitet og mulighed for samvær med andre

 

Samarbejdet med pårørende foregår altid igennem dialog, hvor gensidige forventninger til dét at være pårørende på Egebakken drøftes. Åbenhed er afgørende for et godt samarbejde, hvor udfordringer og glæder drøftes. De nære relationer vil altid være vigtige i det gode samarbejde omkring pleje og omsorg. 

  • Vi er et engageret personale, der på forskellig vis hjælper dig til en aktiv hverdag, hvor du har stor indflydelse
  • Du involveres i eget liv, hvor vi sammen tilrettelægger plejen ud fra dine mål, således at dine ressourcer og handlefærdigheder vedligeholdes og udvikles med hensigt på at styrke din livskvalitet.
  • Vi arbejder med moderne teknologiske hjælpemidler. De teknologiske hjælpemidler er udviklet specielt til personlig pleje og til rengøring. De anvendes hos de beboere, hvor det giver mening for den enkelte og kan være med til, at du får en oplevelse af at være mere selvhjulpen.
  • Vi vægter dialog og samarbejde med dig og dine pårørende højt.
  • Livet fortsætter, når du flytter på plejehjem. De nære relationer vil altid være vigtige i det gode samarbejde omkring pleje og omsorg.

Se film om Egebakken

Aktiviteter i plejeboliger

Aabent aktivitetscenter

 
For yderligere oplysninger kontakt

Plejecenter Egebakken

Egebjergvej 148 B
8700 Horsens
Tlf: 76 29 49 30
E-mail: SundhedscenterHorsens@horsens.dk

Daglig leder:
Nina Petersen
Tlf: 76 29 49 35
E-mail: npe@horsens.dk

 
Indholdsansvarlig Anne Buch, abu@horsens.dk