Vis emner under Forside

Et hyggeligt daghjem, hvor samspil og fællesskab med Dronning Ingrids Hjems øvrige beboere og personale er i højsædet.

Ophold på daghjemmet


Ved opstart på daghjemmet drøfter vi sammen med dig, hvilke mål  du ønsker at nå ved at benytte vores daghjemstilbud. Vi aftaler derfor, hvilke handlinger der skal iværksættes, for at du kan nå målene.

Vores tilbud om pleje, omsorg og aktivitet bliver varetaget af social- og sundhedspersonale med høj faglighed.

Daghjemmets aktiviteter tilbydes i fællesskab med beboerne på Dronning Ingrids Hjem.


Daghjemmet har åbent:

Mandag-fredag kl. 9.00-15.00
Lukket helligdage.

For at benytte vores tilbud, skal du komme på daghjemmet minimum 2 gange om ugen.
Vi har altid personale tilstede - også til at modtage og aflevere.

Aktiviteter


Vi tilbyder socialt samvær og vedligeholdelse af færdigheder gennem følgende aktiviteter:

 • Sang og spil
 • Fællesspisning og fester
 • Gymnastik
 • Gåture - herunder indendørs gåture i lukkede rammer
 • Busture - gerne hvor vores brugere guider og fortæller
 • Ture i haven for at se vores høns og fugle
 • Bankospil
 • Gudstjeneste

Som bruger af daghjemmet kan du få hjælp til hygiejne, indtagelse af mad og drikke, sygepleje, medicindosering mm., hvis du har behov herfor.

Vi kan desuden tilbyde middagshvil i seng eller hvilestol.

Faciliteter

 

 • Hyggelig lukket gårdhave.
 • Lyse og venlige, snart nyrenoverede opholdstum.
 • Gode bade- og toiletrum.
 • Gange med udsyn til gårdhaven til en tryg indendørs gåtur.

Kørsel


Der er kommunal kørselsordning i forbindelse med brug af vores daghjem.På Dronning Ingrid Hjems daghjem prioriterer vi:

At alle har en god dag.

At vi respekterer hver enkelt med individuelle personlige behov.

At vi har et godt samarbejde med pårørende.

At vi træner og vedligeholder færdigheder til at klare hverdagen i eget hjem.


 
Indholdsansvarlig Anne Buch, abu@horsens.dk