Vis emner under Forside

Aflastningsophold

Hvis du midlertidig kommer i en situation, hvor du ikke kan klare dig selv på forsvarlig vis, kan du komme på et plejecenter med aflastningspladser. Det kan være din ægtefælle bliver indlagt og du er afhængig af hjælp fra din ægtefælle, eller at dine pårørende skal på ferie.

Visitator vurderer i samarbejde med dig og dine pårørende, hvilket tilbud der er bedst i den aktuelle situation.

Opholdet kan vare op til 2 uger. For demente borgere kan opholdet have en varighed på 4 uger.

Betaling for opholdet på Kommunens aflastningspladser beregnes efter gældende regler på grundlag af din og evt. ægtefælles indkomst. Transport til og fra boligen sker for egen regning. Hjælpemidler som f.eks. kørestol, rollator mv. skal medbringes til aflastningsstedet.

Horsens Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder, hvor du kan læse mere: Kvalitetsstandard for aflastningsboliger

Pjece om aflastnings- og midlertidigt ophold er under udarbejdelse.

 

Hvordan skal du søge om hjælp?

Du skal sende en ansøgning til Handicap og Ældrerådgivningen. Ansøgningen vil blive vurderet af en sagsbehandler, der kontakter dig, hvis der er behov for yderligere oplysninger eller et hjemmebesøg hos dig.

Sagsbehandleren træffer afgørelse om din berettigelse til hjælp og iværksætter hjælpen.

Yderligere oplysninger kan fås hos Handicap og Ældrerådgivningen.


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Indholdsansvarlig Birgitte Møller Laursen, bml@horsens.dk