Vis emner under Forside

I Horsens Kommune har vi 14 plejecentre fordelt over hele kommunen.

De overordnede mål for vore centre er at:

  • Vore lejlighederne er tidssvarende.
  • Vores personale på forskellig vis hjælper dig til en aktiv hverdag - med dine mål, ønsker og drømme i centrum.
  • Støtte dig til at være så selvhjulpen som muligt, så dine handlefærdigheder vedligeholdes og udvikles med henblik på at styrke din livskvalitet.
  • Skabe fællesskaber via aktiviteter for dig, der ønsker det

Klik på oversigten for at læse mere om de enkelte plejecentre i Horsens Kommune. 

Personale og pleje


Det er et engageret personale, der på forskellig vis hjælper dig til en aktiv hverdag. Du støttes til at være så selvhjulpen som muligt. Du har stor indflydelse på indholdet i din hverdag, hvilket vil sige, at vi sætter dine mål for tilværelsen i centrum.

Du involveres i eget liv, hvor vi sammen tilrettelægger plejen, så dine ressourcer og handlefærdigheder vedligeholdes og udvikles med henblik på at styrke din livskvalitet.


Horsens kommune tilbyder pr. 1. juli 2017 en ny form for hjælp - et særligt klippekort

 


Samarbejde med pårørende


Vi vægter dialogen og samarbejdet med dig og dine pårørende højt.

Livet fortsætter, når man flytter på plejehjem.

De nære relationer vil altid være vigtige i det gode samarbejde omkring pleje og omsorg.

 

 

Serviceniveau


Du kan se Horsens Kommunes kvalitetstandarder for:

Visitation til Pleje- og Aeldreboliger

Visitation til Aflastningsbolig


 
Indholdsansvarlig Anne  Buch, abu@horsens.dk