Vis emner under Forside

Aktiviteter på vores plejecentre skal være med til at højne livskvaliteten for dig som beboer og dine pårørende. Vi vil fortsat arbejde ud fra en sundhedsfremmende indsats og sikre, at meningsfulde aktiviteter danner grundlag for arbejdet i vores plejeboliger.

Vi arbejder ud fra en målsikring om at iværksætte og understøtte aktiviteter der, for borgerne, den frivillige, pårørende og omgivelserne, er meningsfulde. I samarbejde med plejeområdet understøttes du til at leve det hverdagsliv, du ønsker. 

Målet med vores aktiviteter sundhedsfremme. Dvs. at understøtte, at du bliver uafhængige af hjælp, mestrer eget liv, oplever meningsfulde sammenhænge og kan håndtere hverdagens udfordringer.

Eksempler på aktiviteter i plejeboliger:


  • Højtlæsningsgrupper
  • Cykelture
  • Aktiviteter, der tager udgangspunkt i årstiderne.
  • Stolegymnastik
  • Herreklub
  • Busture
     

Aktiviteterne foregår om morgenen, formiddagen, eftermiddagen, sidst på eftermiddagen, aftenen og i weekender.

Inddragelse af pårørende


Mange pårørende vil rigtig gerne være sammen med deres familiemedlemmer, men det kan være svært at finde på dagligdags ting, som de kan være fælles om at lave. Gennem aktiviteter understøtter vi, at relationerne mellem du og dine pårørende styrkes - til glæde for begge parter.

 

Stærke netværker og venskaber er med til at mindske sygdom.

Det er derfor en meget vigtig indsats at understøtte dig i at bibeholde kontakten til dit netværk og pårørende, samt etablere mulighed for at deltage i andre meningsfulde fællesskaber. 


For yderligere oplysninger kontakt

Funktionsleder

Konstitueret funktionsleder
Anne Marie Würgler Hansen
Mobil: 24 97 20 68
E-mail: amwh@horsens.dk

Indholdsansvarlig Anne  Buch, abu@horsens.dk