Vis emner under Forside

Har du ikke mulighed for at blive boende i eget hjem, kan du muligvis tilbydes en ældrebolig. Ældreboligerne er indrettet specielt til dig med en omfattende fysisk eller psykisk begrænsning.

Hvem kan få en ældrebolig?

Du kan godkendes til en ældrebolig når:

  • Du på grund af fysisk funktionsnedsættelse har et varigt behov for en bolig, der er særlig indrettet.
  • Du bliver væsentlig mere selvhjulpen i forhold til praktiske opgaver eks. indkøb, tøjvask eller rengøring.
  • Du bliver væsentlig mere selvhjulpen i forhold til personlig pleje.
  • Du har særlige individuelle psykiske eller sociale behov.

Hvordan får jeg en ældrebolig?

Du og din familie kan kontakte kommunen med henblik på visitation til ældrebolig.

Hvad koster det at bo i en ældrebolig?

Du skal betale indskud og husleje i ældreboliger. Du betaler også el og varme. Du kan søge om boligindskudslån og boligstøtte til huslejen.

Kan jeg vælge en ældrebolig i en anden kommune?

Hvis du bor i Horsens Kommune og gerne vil søge ældrebolig i en anden kommune, skal du først søge i din bopælskommune. Du skal opfylde kriterierne for ældrebolig i både Horsens Kommune og i den kommune, du gerne vil flytte til.


Du har krav på at blive optaget på venteliste, når du ønsker at flytte til en kommune af en række nærmere fastsatte grunde, herunder f.eks. for at bevare tæt kontakt til nære pårørende i tilflytningskommunen.

En kommunalbestyrelse har ret til i særlige tilfælde at beslutte, at udefrakommende midlertidigt ikke kan optages på venteliste af hensyn til forpligtelsen til at sikre boliger til kommunens egne borgere.


Hvem kontakter jeg ift. vedligeholdelse, syn, stand og opsigelse af bolig?


Bygningskonstruktør i Ejendomscentret
Rasmus Müller Aabenhus skal kontaktes vedrørende drift og vedligeholdelse samt istandsættelse af kommunale pleje- og ældreboliger.
E-mail: rmaa@horsens.dk
Tlf.: 76 29 25 65


Sagsbehandler i Ejendomscentret
Gitte Liljedahl Birch skal kontaktes vedrørende lejekontrakter m.m., opsigelse samt planlægning af ind- og fraflytningssyn af kommunale pleje- og ældreboliger.
E-mail: boligadm@horsens.dk
Tlf. 76 29 25 30

Kommunale pleje-og ældreboliger:
Birkebo Centret
Dronning Ingrids Hjem
Egebo
Gedvedhus
Hatting Centret
Kildebakken
Klovenhøj Centret
Skovly
Søndergården

Opsigelse af bolig (pdf) 

 


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Indholdsansvarlig Anne Buch, abu@horsens.dk