Vis emner under Forside

Ældrerådet for Horsens Kommune

Ældrerådet består af ni medlemmer, som er direkte valgt af borgere over 60 år i Horsens Kommune.

Valgperioden er på fire år, og Ældrerådet afholder ca. 12 ordinære møder om året.

Formål


Ældrerådets formål er at rådgive Byrådet om ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgere og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre.


Opgaver

Ældrerådet skal medvirke til, at de ældres ønsker og ideer bliver fremført for Byrådet, f.eks. fritidstilbud, trafikforhold, madservice, boligforhold, sociale forhold mv.

Byrådet forelægger alle sager, der vedrører ældre, for Ældrerådet til høring eller udtalelse i god tid inden endelig afgørelse træffes. Det gælder Horsens Kommunes budget indenfor ældreområdet, tiltag og ændringer i trafikale, kulturelle og sociale tilbud.

Desuden deltager Ældrerådet i uanmeldte plejehjemsbesøg.


Ældrerådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoner/sager, personale-sager eller konkrete sager.

Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt.


Indholdsansvarlig Kirsten Schmidt, sskis@horsens.dk