Vis emner under Forside

Du kan få hjælp til madservice, hvis du, der efter en individuel vurdering, midlertidig eller varig, har vanskeligt ved eller er ude af stand til at tilberede den varme mad.

Det forudsættes at:

  • der ikke kan kompenseres ved et hjælpemiddel eller træning af fysiske færdigheder.
  • der ikke har andre i husstanden, der kan udføre opgaven eller hente mad i nærliggende center.

Hvad består hjælpen i

Vakuumpakket mad leveres en til to gange ugentlig. Der leveres til min. 3 og max. 7 dage af gangen.

Opvarmning og anretning af måltider fortages ikke af leverandøren.

Oprydning og opvask foretages ikke af leverandøren.

Det er en ansat fra det køkken, der har lavet maden, der leverer og sætter maden i køleskabet. Det er vigtigt, at du er hjemme, når maden leveres. Leverandøren har pligt til at undersøge, om du ligger hjælpeløs, hvis ikke du lukker op. Det er dig, som afholder udgifterne til en eventuel låsesmed.

Betaling

Der udsendes regning en gang om måneden, 2 måneder bagud. Betalingen kan oprettes i betalingsservice, spørg i din bank.

Af- og tilmelding

Afbestilling og bestilling skal ske dagen før leveringen, inden kl. 12.
Du skal selvfølgelig ikke betale for den mad, du afbestiller. Beløbet bliver trukket fra din regning efterfølgende måned.

Ved indlæggelse

Hvis du kommer på sygehuset, beder vi dig om ved indlæggelsen og udskrivningen at give besked til leverandøren.

Hvordan skal du søge om hjælp?

Handicap- og Ældrerådgivningen har oprettet et rådgivningsteam, der skal gøre det lettere for dig at få råd og vejledning i forhold til helt konkrete problemstillinger omkring nedsat funktionsniveau.

Rådgivningsteamet tager imod henvendelser fra borgere, der ikke allerede har en sagsbehandler, og samarbejdspartnere, som har brug for råd og vejledning.

Du kan sende en ansøgning til Handicap og Ældrerådgivningen. Ansøgningen vil blive vurderet af en sagsbehandler, der kontakter dig, hvis der er behov for yderligere oplysninger eller et hjemmebesøg hos dig. En række ansøgningsskemaer kan findes på selvbetjeningssiden, som kan vælges fra hjemmesidens forside.

Sagsbehandleren træffer afgørelse om din berettigelse til hjælp og iværksætter hjælpen. 

Yderligere oplysninger kan fås hos Handicap og Ældrerådgivningen.

Se kvalitetsstandarden for Madservice.


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Indholdsansvarlig Birgitte Møller Laursen, bml@horsens.dk